Skip Navigation Links.
 
C-Ülke Gerçekleri-Hırvatistan

 

 
 • Nüfus: 4 489 409 (temmuz 2009 tahmini)
 • Yaş Dağılımı: 0-14 yaş         %15.5
                                      15-64 yaş       %67.5 
                                       65 yaş ve üstü %17.0
 • Ortalama Yaş:Erkek 39.1;kadın 42.8 (2009 tahmini)
 • Nüfus Artış Hızı;%-0.052(2009)
 • Bebek Ölüm Oranı:6.37/1000
 • Ortalama Yaşam Süresi:Erkek 71.71;kadın 79.18
 • Okuma Yazma Oranı:Erkek %99.3;Kadın%97.1
 • Brüt Yurt İçi Hasıla:82.58 milyar ABD doları
 • Kişi Başı Brüt Yurt İçi Hasıla:18400ABD doları(satın alma gücü paritesine göre)(2008)
 • Brüt Yurt İçi Hasıla Büyüme Oranı:%2.4 (2008 tahmini)
 • Brüt Yurt İçi Hasıla Dağılımı:Tarım %6;Sanayi %27.7;Hizmet %66.3 (2008)
 • İş Gücü:1731 milyon (2008 )
 • İşsizlik Oranı:%13.7 (2008)
 • Enflasyon Oranı:%6.1 (2008)
 • İhracat            :14.36milyar ABD doları(2008)
 • İthalat             :30.42 milyar ABD doları(2008)
 • Gelir Dağılımı(%):En düşük %10 %3.6
                                             En yüksek %10 %23.1
 
Bilmek Istedikleriniz
  A-Genel Koşullar
  B-İklimu
  C-Ülke Gerçekleri-Hırvatistan
  D-Ülke Gerçekleri-Bosna Hersek
  E-Ülke Gerçekleri-Karadağ
  F-Dubrovnik
  G-Hvar Adası
  H-Kotor
  I-Mostar
  J-Split
  K-Trogir

 

Fantastic, Scenic, Luxury Holidays
Zeytinoglu Cad. Arzu-1 Apart No.2/31 34330 Akatlar-Istanbul/TURKEY   TURSAB A 3375