Skip Navigation Links.
 
F-Tarihçe


 
  • Portekizlilerin 1500 yılında ülkeyi keşfetmesinden önce 10 000yıl kadar bölge göçmen kabileler tarafından kullanılmış olup Portekizliler 3 yüzyıl boyunca kereste, şeker kamışı, kahve ve altını kullanmak üzere ülkeye yerleşmişlerdir. Bu dönemde, Afrikalı ve Amerikan yerlileri de ülkede köle olarak kullanılmıştır.
  • 1808 yılında Napolyon’un ordularına yenilen Portekiz kraliyet ailesi belirli bir asiller grubu ile Rio De Janeiro ‘ya sürgüne gelmişler ve 1821 yılına dek burada kalmışlardır.
  • Kraliyet mensupları 1821 yılında ülkelerine geri döndükten sonra Rio’da kalan hükümet yetkilileri Brezilya Krallığı’nı iptal ederek koloni statüsüne dönmüşler ve bu durum Brezilya Bağımsızlık Savaşları olarak bilinen savaşların başlamasına neden olmuştur.
  • Eylül 7,1822’de Prens Dom Pedro I, bağımsızlık ilan ederek bağımsız Brezilya İmparatorluğu’nu kurmuştur.
  • Ağustos 29, 1825 tarihinde İngiltere ve Portekiz, İngiliz tipi bir demokrasi olan Brezilya İmparatorluğu’nu tanıyan anlaşmayı imzalamıştır.
  • Kölelik 1888 yılında kaldırılmış ve Avrupa’dan gelen göçmenler ülkede sanayileşmenin alt yapısını kurmaya başlamışlardır.
  • Pedro I ‘den sonra iktidara gelen Pedro II, 1889 yılında Field Marshal Deodoro da Fonseca tarafından tahtından indirilerek federal cumhuriyet ilan edilmiştir.
  • 19. yüzyıl sonları ve 20.yüzyıl başlarında ülke 5 milyon üzerinde Avrupalı,Japon,Arap göçmen çekmiştir. Bu dönemde Brezilya sanayileşmiş,daha sonra kolonileşmiş ve iç kısımları keşfedilerek gelişmeye açılmıştır.
  • Brezilya demokrasisi ,1930–1934 ve 1937–1945 Getúlio Vargas tarafından ve 1964–1985 yıllarında bir dizi general tarafından 3 kez kesintiye uğramıştır.
  • 1985 yılından itibaren Brezilya başkanlık sistemini kullanmaya başlamıştır. Bu sistem 1993 yılında yapılan halk oylaması ile halk tarafından da onanmıştır. Yasama yetkisi iki kabineli Ulusal Kongre’ye aittir. Vekillerin olduğu 513 kişilik ‘Lower House’ 4 yıl süre için seçilmektedir. 81 üyeli Senato ise 8 yıllıktır.4 yılda bir seçilen Başkan yürütme yetkisini taşımakta olup Bakanlar Kurulu’nu seçer ve yönetir.
 
Bilmek Istedikleriniz
  A-Genel Koşullar
  B-İklimu
  C-Kısa Bilgiler
  D-Gastronomi
  E-Ülke Gerçekleri
  F-Tarihçe
  G-Rio De Janeiro
  H-Iguazu Şelalesi

 

Fantastic, Scenic, Luxury Holidays
Zeytinoglu Cad. Arzu-1 Apart No.2/31 34330 Akatlar-Istanbul/TURKEY   TURSAB A 3375